time

Çalışma Saatleri 09:00 - 18:00

phone

Telefon 0232 341 67 67

Op.Dr. Bekir ÖZENEN
Op.Dr. Bekir ÖZENEN

Genel Cerrahi Uzmanı
 

EĞİTİM : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

 

 

UZMANLIK EĞİTİMİ :

1- GENEL CERRAHİ UZMANLIĞI :

    İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

2- FİZYOLOJİ UZMANLIĞI :

    Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

 

 

GENEL CERRAHİ İLGİ  ALANI :  

1- MEME HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ

2- CERRAHİ ONKOLOJİ (Ankara Onkoloji Hastanesi'nde Eğitim)

3- ANAL HASTALIKLAR (Hemoroid,Anal Fissür ve Fistül)

     Sinüs Pilonidalis

4- SAFRA KESESİ HASTALIKLARI CERRAHİSİ

    LAPAROSKOPİK SAFRA KESESİ AMELİYATI

5- FITIK CERRAHİSİ

6- TİROİD HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ

7- MİDE,KOLON ve REKTUM HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ

 

RESMİ GÖREVLER :

1- Demirci Verem Savaş Dispanseri, Manisa, Verem Savaş Dispanseri Baştabibi

2- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Fizyoloji Uzmanı

3- Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır, Fizyoloji Uzmanı

4- Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ankara, Fizyoloji Uzmanı

5- Sivas Cumhuriyet Üni.Tıp Fakültesi, Sivas, Fizyoloji ABD Öğretim Görevlisi

6- Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Genel Cerrahi Uzmanı,

    (1989-2017)

7- Batı Anadolu Central Hospital Hastanesi, İzmir, Genel Cerrahi Uzmanı, 2017

    GENEL CERRAHİ UZMANI olarak görevime devam etmekteyim.

                                                                               

 

  Burdur'da doğdum. İlkokul,ortaokul,lise,üniversite ve uzmanlık eğitimimi İzmir'de tamamladım. Evliyim ve iki çocuk sahibiyim. Oğlum makine mühendisi, kızım doktordur. Halen İZMİR BATI ANADOLU CENTRAL HOSPİTAL HASTANESİ'NDE GENEL CERRAHİ UZMANI olarak çalışmaktayım.

 

 

BİLİMSEL DERNEKLERE ÜYELİKLER :

 

1- Türk Cerrahi Derneği

2- Ege Cerrahi Derneği

3- İzmir Tabip Odası

 

 

YAYINLAR :

 

1. ÖZENEN B,Özgönül H. Sedimentasyon hızına etkili faktörlerin araştırılması, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1984,1-2:37-44.

2. ÖZENEN B. Düşük doğum ağırlıklarının topluma getirdiği yük,Prognoz,  1983,1:6.

3. Karaoğlan M,Varılsüha B,Canbeyli B, ÖZENEN B. Karsinoid Tümörler ve Cerrahi Tedavisi(3 Olgu Sunumu),SSK Tıp Bülteni, 1988,6:4;109-115.

4. ÖZENEN B,Canbeyli B,Karaoğlan M,Altınbulak Ş. Safra kesesi taşlarının insidansı ve laboratuvar karşılaştırılması,Ulusal Cerrahi Dergisi, 1990;6:3;57-61.

5. Ersan F,ÖZENEN B,Südekan Ö,Canbeyli B,Özgediz M,Demir N. Oral kontraseptif kullanımı ve safra taşları,SSK Tıp Bülteni, 1990,2:39-42.

6. Kayar R,Bayol Ü,Budin G,Haydaroğlu A,ÖZENEN B,Çobanoğlu M. Meme kanseri tedavisinde gelişmeler,Sağlık Hastanesi Dergisi, 1990,5-6:80-81

7. Canbeyli B,Karaoğlan M,ÖZENEN B,Sertöz H.Tiroidektomilerde inferior tiroid arter ligasyonunun hipokalsemideki rolü,İzmir SSK Tepecik Hastanesi Dergisi, 1991,1:115-118.

8. Canbeyli B, Karaoğlan M,Şamlı A,Karaca C,ÖZENEN B, Çapkis Y. Kolitis ülserozanın cerrahi tedavisi,Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 1992;2;73-76.

9. ÖZENEN B,Canbeyli B, Kurt S,Karaoğlan M,Yeşiltaş M.Elektif ve acil peptik ülser cerrahisinde son 10 yıldaki insidans değişimi, Sağlık Hastanesi Dergisi, 1993;6:3;29-53.

10. ÖZENEN B,Yeşiltaş M,Canbeyli B,Karaoğlan M,Şimşek H, Akyıldız N. Kolorektal kanserlerin dağılımı(165 olgu serisi sonuçları). Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 1994;4: 132-135 .

11. ÖZENEN B,Canbeyli B.Kliniğimizde son on yılda opere edilen gastrointestinal sistem kanserlerinin istatistik dağılımı,Acta Oncologica Turcica, 1994,1-2:55-58.

12. ÖZENEN B.Gastrektomi sonrası mide kanserleri,Acta Oncologica Turcica, 1994,3-4:50-52.

13. Karaoğlan M,Canbeyli B,ÖZENEN B,Şamlı A. Çapkis Y.Türkiye’de Duodenal ülser perforasyonlarına cerrahi yaklaşım(9 seri incelemesi),İzmir SSK Tepecik Hastanesi Dergisi, 1995;5:105-18.

14. Canbeyli B,Karaoğlan M,Ölmez M,ÖZENEN B,Eken M. Tiroid kanserlerinde cerrahi yaklaşımı etkileyen faktörler, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 1996;10:23-27.

15. ÖZENEN B,Canbeyli B,Eken M.Kolorektal kanserlerde adjuvan kemoterapi,Cerrahi Tıp Arşivi Dergisi, 1997,4:185-189.

16. ÖZENEN B,Canbeyli B,Karaoğlan M,Eken M.Kolorektal kanserlerde servisimizde yapılan cerrahi girişimler,Cerrahi Tıp Arşivi dergisi, 1997,2:96-100.

17. Canbeyli B,Karaoğlan M,ÖZENEN B,Ölmez M,Kayıkçıoğlu E,Sapmaz A, Kebapçı E.Laparoskopik kolesistektomide koter nekrozlarına bağlı geç safra peritonitleri(3 olgu sunumu), End-Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 1998;5:70-72.

18. Canbeyli B,Karaoğlan M,Çapkis Y, Akyıldız N, Coşkunçay H,ÖZENEN B, Ölmez  M,Şimşek H,Tunçok C,Kayıkçıoğlu E,Sapmaz A.  Akut kolesistitlerde laparoskopik kolesistektomi sonuçları ve risk faktörleri,İzmir SSK Tepecik Hastanesi Dergisi, 1998;8(1-3): 54-58.

19. ÖZENEN B,Ölmez M.Mide adenokarsinomlarında cerrahi yaklaşımımız ve sağkalım,Çağdaş Cerrahi Dergisi, 1998,12.86-90.

20. ÖZENEN B.Akut mezenter arter trombozunda erken tanı ve mortalite oranının araştırılması,Türkiye Ekopatoloji Dergisi, 2000,6:187-189.

21. Karaoğlan M,ÖZENEN B,Kayıkçıoğlu E,Yıldırım A, Çalık B,Coşkunçay H. Yumuşak doku sarkomlarında tedavi yaklaşımları, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2005,11(1):25-28.

22. ÖZENEN B,Özenen GC.Mide adenokarsinomlarının lokalizasyonu değişti mi?,İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2008,1:5-8.

23. Unluoğlu S,Bayol U,Korkmaz N,ÖZENEN B,İpekçi F,Pala EE.Perivascular epithelioid cell tumor of the ileum presenting as diverticulitis,Case Reports in Pathology, 2012;2012:476941.(PubMed).

24. İpekçi F,ÖZENEN B,Özenen GC,Karaoğlan M,Sert İ. Gallstone ileus due to cholecystopyloric fistula,journal of Universal Surgery,2015: 2254-6758.

 

 

ATIF ALAN YAYINLAR :

 

1. ÖZENEN B,Canbeyli B. Kliniğimizde son on yılda opere edilen gastrointestinal sistem kanserlerinin istatistik dağılımı,Acta Oncologica Turcica, 1994,1-2:55-58.(Gastrointestinal sistem kanserleri:Retrospektif bir çalışma.Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004:26(2):59-66).

2. Canbeyli B, Karaoğlan M,Şamlı A,Karaca C,ÖZENEN B, Çapkis Y. Kolitis ülserozanın cerrahi tedavisi,Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 1992;2;73-76.(Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi).

 

 

BİLDİRİLER :

 

1. ÖZENEN B,Yeşiltaş M,Canbeyli B,Karaoğlan M,Şimşek H,Akyıldız N. Kolorektal kanserlerin dağılımı(165 0lgu),SSK 15.Tıp Kongresi,ÇEŞME,1994,  özet kitabı,s:88.

2. Canbeyli B,Şimşek H,Yeşiltaş M,Çapkis Y,Karaoğlan M,ÖZENEN B. Laparoskopik cerrahi ve SSK hastaneleri,SSK 15.Tıp Kongresi,ÇEŞME,1994, özet kitabı,s:82.

3. Togulga T,Sapmaz A,Canbeyli B,Çapkis Y,Yeşiltaş M,Karaoğlan M, ÖZENEN B.Akut kolesistitlerde laparoskopik kolesistektomi,SSK 15.Tıp Kongresi,ÇEŞME,1994,özet kitabı,s:69.

4. Coşkunçay H,Kayıkçıoğlu E,Karaoğlan M,Canbeyli B,ÖZENEN B,Yeşiltaş M.Roux-en-Y anastomozlarında roux staz sendromu,SSK 15.Tıp Kongresi,ÇEŞME,1994,özet kitabı,s:69.

5. Tunçok C,Karaoğlan M,Canbeyli B,ÖZENEN B,Şimşek H.Servisimizde tedavi edilen tiroid kanserleri olgularındaki izlem sonuçlarımız,SSK 15.Tıp Kongresi,ÇEŞME,1994,özet kitabı,s:68.

6. Akyıldız N,Çapkis Y,Canbeyli B,Şimşek H,Karaoğlan M,ÖZENEN B. Laparoskopik apendektomi,SSK 15.Tıp Kongresi,ÇEŞME,1994,özet kitabı,s:55.

7. ÖZENEN B,Canbeyli B.Kolorektal kanserlerde cerrahi yaklaşım.Ulusal Cerrahi Kongresi'96,ANTALYA,1996.

8. Karaoğlan M,Coşkun S,Yenici O,ÖZENEN B.Tiroid kanserlerinde sağkalımı etkileyen faktörler,1.Ulusal Tiroid Cerrahisi Kongresi,İSTANBUL,1999,özet kitabı,s:8.

9. ÖZENEN B,Karaoğlan M.Dalak yaralanmalarında koruyucu girişimler,3.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,ANTALYA,1999,özet kitabı:115.

10. ÖZENEN B,Özenen GC.Peritonitis karsinomatoza rektum kanseri-over kanseri,Ulusal Cerrahi Kongresi ,ANTALYA,2008,özet kitabı,s:245.

11. ÖZENEN B,Özenen GC.Mide adenokarsinomlarının lokalizasyonu değişti mi?,Ulusal Cerrahi Kongresi,ANTALYA,2008,özet kitabı,s:179.

12. ÖZENEN B,Özenen GC,İpekçi F.Mide kanseri-çölyak hastalıkta kanser riski,Ege Cerrahi Kongresi,ÇEŞME,2009,özet kitabı,s.163(sözlü bildiri).

13. ÖZENEN B,Özenen GC,İpekçi F.Metakron meme kanserleri,Ege Cerrahi

Kongresi,ÇEŞME,2009,özet kitabı,s:152(sözlü bildiri).

 

 

POSTERLER :

 

1. Karaoğlan M,Canbeyli B,Ölmez M,ÖZENEN B,Eken M. Tiroid kanserlerinde cerrahi yaklaşımı etkileyen faktörler,XI.Ulusal Kanser Kongresi,ANTALYA,1995,Türk Onkoloji Dergisi,10:2:46.

2. Karaoğlan M,Coşkun S,Yenici O,Ölmez M,ÖZENEN B.Tiroid kanserlerinde sağkalımı etkileyen faktörler,1.Ulusal Tiroid Cerrahisi Kongresi,İSTANBUL,1999,özet kitabı,s:8.

3. İpekçi F,ÖZENEN B,Toptay H,Şahin H,Kırmızı S.İzole safra kesesinin penetran yaralanması,Ege Cerrahi Kongresi,ÇEŞME,2009,özet kitabı,s:273.

4. İpekçi F,Dalkılıç L,Karaoğlan M,İnan O,ÖZENEN B.Elektif ve acil kolorektal karsinomların karşılaştırılması,12.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi,2009,özet kitabı,s.369.

5. İpekçi F,Karaoğlan M,ÖZENEN B,Okay A.The colorectal injuries,10th European Congress of Travma and Emergency Surgery,2010,P-155.

6. İpekçi F,Kuzukıran D,Pehlivanoğlu K,Aksoy SÖ,ÖZENEN B.Taşlı kolesistitle birliktelik gösteren umblikal herniler ve bu olgularda laparoskopik kolesistektomi,18.Ulusal Cerrahi Kongresi,2012,PB-365.

7. İpekçi F,İnan O,Şamlı A,Narlı F,Engin Ö,ÖZENEN B.Kolesistektomi tekniğimize etkili faktörler,17.Ulusal Cerrahi Kongresi,2010,özet kitabı,P203

8. İpekçi F,ÖZENEN B,Karahan V. BT ile tanısı konmuş kolesistopilorik fistül sonucu nadir bir safrataşı ileusu.9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,2013,PB-100.

 

 

KATILDIĞIM KURSLAR :

1. Tiroid Nodülleri ve Kanserleri Kursu,Mayıs-1990,İZMİR.

2. İş Hekimliği Sertifika Kursu,İZMİR(Onay:04-07-2012,Tescil No:58731).

3. Uygulamalı Video Laparoskopik Cerrahi Sempozyumu,Nisan-1993,İZMİR.

4. Ankara Onkoloji Hastanesi Cerrahi Onkoloji Eğitimi,1994,ANKARA.

5. Laparoskopik Kolesistektomi Kursu.Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi ABD,Aralık-1995,İZMİR.

6. İzmir Meme Hastalıkları Derneği Kursu,1992,İZMİR.

7. Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laparoskopi Kursu,

Mart-1998,İZMİR.

8. Videolaparoskopik Uygulamalı Fıtık Kursu,Mayıs-2000,İZMİR.

9. Klinik Nütrisyon Temel Eğitim kursu,Ekim-2003,İZMİR.

10. Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomları Kursu,Aralık-2003,İZMİR.

11. 3.İzmir Güncel Tıp Günleri Kursu,Mart-Nisan-1997,İZMİR.

12. Esmo Course on Palliative Care in Oncology,November-2006,ANKARA.

13. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Hekimliği Kursu 2012, İZMİR.

.

E-Bülten