time

Çalışma Saatleri 7 / 24

phone

Telefon 0232 341 67 67

Dr. Arzu DURAN
Dr. Arzu DURAN

1. Adı Soyadı: ARZU DURAN

2. Doğum Tarihi: 11.05.1974 İSTANBUL

3. Ünvanı: Tıbbi Mikrobiyoloji Uzman Doktoru

4. Öğrenim Durumu

Alan Üniversite Yıl

TIP(Lisans-Yüksek Lisans) EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1991-1997

MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK

MİKROBİYOLOJİ(Doktora)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP

FAKÜLTESİ

2000-2004

5. İŞ DENEYİMİ:

1998-2000: Manisa Nurlupınar Sağlık Ocağında Aile Hekimi

2000-2004: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyolojide Araştırma Görevlisi ve

uzmanlık eğitimi

2004-2011: Özel Bornova Şifa Hastanesinde Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Sorumlu Uzman

Doktoru

2011-2016: Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalında Öğretim Üyeliği ve

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarları Uzman Doktoru

6. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

6.1. YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

İnsan gaita örneklerinde yeni bir Campylobacter hızlı antijen testinin değerlendirilmesi.

Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tuba Elmacı

7. YAYINLAR

7.1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (SCI & SSCI & ARTS

AND HUMANİTİES)

1. Kırdar S, Kaynak S, Duran A, Doğan Y, Bahar H. The Effect of Silicone Oil on In Vitro Growth

and Some Virulence Factors of Candida albicans. T Klin J Med Sci. 2009; 29(5): 1247-52.2

2. Kobak S, Ylmaz H, Sever F, Duran A, Sen N. Anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in

patients with sarcoidosis. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. 2014; 20; 31(3): 206-10.

3. Yalçın M, Sevim E, Duran A. Karadeniz M. Ağır trombositopeni ve hiponatremi saptanan

Falciparum sıtma vakası. Turkiye Parazitol Derg. 2015; 39: 155-8.

4. Saracoglu M, Ozturk H, Duran A. Atalay S. The relationship between coronal sulcus

lymphangitis and IgE.Relación entre la linfangitis del surco coronario y la IgE (Spanish;

Castilian) In Revista Internacional de Andrología. Nov 2014 Language: English. DOI:

10.1016/j.androl.2015.07.006,

5. Saracoglu M, Ozturk H, Duran A. The Microorganisms Isolated From Urine And Ejaculate

Samples And The Antibiotic Susceptibilities. Revista kasmera (ISSN: 0075-5222)

6. Saçar H, Saçar T, Uyar B, Duran A. Investigation of the complications and incidences of orf

disease during and after the Feast of the Sacrifice period. Dermatologica Sinica xxx (2015)

1e5.. http://dx.doi.og/10.1016/j.dsi.2015.03.003

7. Duran A, Kobak S, Sen N, Aktakka S, Atabay T, Orman M. Fecal calprotectin is associated

with disease activity in patients with ankylosing spondylitis. Bosn J Basic Med Sci. 2016: doi:

10.17305/bjbms.2016.752.

7.2. ULUSLARARASI DİĞER HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Duran A, Abacılar AF, Uyar İS, Akpınar B, Şahin V, Okur FF, Ateş M, Alayunt EA.

“Comamonas testosteroni endocarditis in Turkey: a case report and review of the

literature”. Int. Med. J. Sifa Univ. 2015. 2; 44-7

2. Kobak S, Yilmaz H, Sever F, Duran A, Sen N, Karaarslan A. Anti-Nuclear Antibodies In

Patients With Sarcoidosis. Autoimmune Dis. 2014; 2014:351852.

3. Saracoglu M, Ozturk H, Duran A, Atalay S. Effect of microorganisms on etiology of

hematospermia. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia. 2015; 87, 1: 80-23

7.3. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA

(PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

1. Akturk E, Ozkan I, Kuyumcu S, Aktakka S, Duran A, Kutateladze M, Atabay HI. Evaluation of

lytic activity of pyo and intesti phage cocktails against clinical strains of Pseudomonas

aeruginosa isolated from patients in Turkey. Bacteriophages 2015, 27-29 Ocak, London, UK,

Kongre kitabı, s: 17

2. Akturk E, Ozkan I, Kuyumcu S, Aktakka S, Duran A, Kutateladze M, Atabay HI. Evaluation of

lytic activity of commercial phage cocktails against clinical isolates of Staphlococcus aureus

isolated from patients in Turkey. Bacteriophages 2015, 27-29 Ocak, London, UK, Kongre

kitabı, s: 17-18

3. Nur BG, Turkan U, Ok E, Kazak F, Duran A, Altunsoy M, Atabay Hİ. Üçlü antibiyotik pat ile

kaplı protaperin Enterococcus faecalıs’e karşın etkinliğinin değerlendirilmesi. İzmir Diş

Hekimleri Odası 21th International Scientific Congress and Expodental, İzmir, 2015, P03,

Kongre kitabı s:122

4. Şen N, Kırcı A, Demiray-Gürbüz E, Taşlı F, Atabay Hİ, Duran A, Aktakka S, Becerikli T, Yalçın

M, Özkan İ, Aksöz MK, Yılmaz Ö. Antimicrobial susceptibility of Helicobacter pylori: What are

the resistance rates for five commonly used antibiotics? European Helicobacter and

Microbiota Study Group-EHMSG XXVIIIth International Workshop on Helicobacter and

Microbiota in inflammation and cancer in conjunction with the ESPGHAN postgraduate

course “An update on H.pylori infection in benign and malignant disease”. September 24 -

26, 2015, Nicosia. P03.15. Helicobacter 2015;20 (Suppl, 1):103-104.

5. Şen N, Taşlı F, Kırcı A, Becerikli T, Atabay Hİ, Demiray-Gürbüz E, Duran A, Aktakka S, Yalçın

M, Özkan İ, Aksöz MK, Yılmaz Ö. The prevalance of atrophic gastritis and intestinal

metaplasia in Helicobacter pylori gastritis. European Helicobacter and Microbiota Study

Group-EHMSG XXVIIIth International Workshop on Helicobacter and Microbiota in

inflammation and cancer in conjunction with the ESPGHAN postgraduate course “An update

on H.pylori infection in benign and malignant disease”. September 24 - 26, 2015, Nicosia.

P04.21. Helicobacter 2015;20 (Suppl, 1):109.4

7.4. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Saçar T, Saçar H, Gökduman A, Duran A, Evrengül H. Seboreik Dermatitte Humoral

İmmünite ve Akut Faz Reaktanları. Pamukkale Tıp Dergisi, 2010, 3(1), 23-8.

2. Duran A, Eskicioğlu F, Turan GA, Şen N, Gür EB, Tatar S. İzmir ve Manisa illerindeki

gebelerde toksoplazma prevalansı. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015;

19(3): 146-149.

7.5. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

1. Yılmaz Ö, Küpelioğlu A, Duran A, Şen N, Öztürk Y , “Mide biyopsisinde Helicobacter pylori

tanısında hematoksilen-eosin, giemsa, gram ve diff-3 boyalarının karşılaştırılması”. XI. Türk

Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 30 Mart- 3 Nisan 2003, İstanbul,

Kongre Kitabı, P-03/02, s:292

2. Duran A, Özkütük A, Ergör G, Bahar H, Abacıoğlu H, “ANTİ HCV EIA Test Sonuçlarının

Bildirilmesi İçin Önerilen Algoritma”. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 19-23 Eylül 2004,

Kuşadası, Aydın, Sözel Sunum(Grup ödülü), Kongre Kitabı, S-1.8, s: 247

3. Kırdar S, Kaynak S, Duran A, Doğan Y, Bahar İH, “Silikonun Candida albicans’ ın invitro üreme

ve bazı virulans faktörleri üzerine etkisi”. 3. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji

Kongresi, 27-30 Mayıs 2003, Bodrum, Kongre Kitabı, S-8, s:373

4. Özkütük A, Kırdar S, Doğan Y, Duran A, “Post antifungal effect of Amphotericin B Against

Candida albicans and its proteinase activitiy”. Microbiologia Balkanica Congress, 04-06 Eylül

2003, İstanbul, Poster .

5. KIRDAR S, KOÇAK N, ÖNER H, Duran A, UÇAR M , IRMAK Ö, KAYNAK S, BAHAR İH. Candıda

endoftalmisinde dört farklı sağaltım yönteminin etkinliğinin değerlendirilmesi. 19. Ankem

klinikler ve tıp bilimleri kongresi, Antalya. 30 mayıs-3 haziran 2004, P- 41, Ankem 2004

kongre kitabı Ek(1) s:25

6. Yalçın M, Sevim E, Duran A, Karadeniz M., “Ağır trombositopeni ve hiponatremi saptanan

Falciparum sıtma vakası”. Geleneksel İç Hastalıkları Günleri. 09-11 Mart 2012, İstanbul,

Kongre Kitabı, Poster, s:69.

7. Abacılar AF, Duran A, Uyar İS, Akpınar B, Şahin V, Okur FF, Ateş M, Alayunt EA. “Türkiye’ de

Comamonas testosteroni endokarditi ve literatüre bakış”. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi, 12.

Ulusal Kongresi. Poster. 8-11 Kasım 2012.5

8. SEVİM E, ŞEN N, DURAN A, DOĞRUÖZ Z. Özel İzmir Şifa Hastanesi 2008-2011 Yılları Hastane

Enfeksiyonları Sürveyans Sonuçları. XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 3-7 Kasım 2012,

Kuşadası . Poster -153

9. Saçar T, Saçar H, Uyar B, Duran A. “Orf hastalığının kurban bayramı dönemi dışındaki

sıklığının komplikasyonlarının araştırılması.” 7. Uludağ Dermatokozmetoloji günleri.14-17

Mart 2013, Bursa,Kongre Kitabı,Poster 19.

10. Saçar T, Saçar H, Duran A. Ödemiş/ İzmir ilindeki çocukluk ve adolesan dönemindeki

verrukaların prevalansı. 7. Uludağ Dermatokozmetoloji günleri.14-17 Mart 2013,

Bursa,Kongre Kitabı,Poster 20.

11. Kobak Ş, Duran A, Şen N. Sarkoidozlu hastalarda kompleman ve antinüklear antikorlar.

Ulusal Romatoloji Kongresi Çeşme. 11-15. 09.2013. Poster sunusu

12. Kobak Ş, Şen N, Duran A, Sarkoidozlu hastalarda anti-CCP antikor sıklığı. Ulusal Romatoloji

Kongresi Çeşme. 11-15. 09.2013. Poster sunusu

13. Sevim E, Duran A, Şen N. Yaşlılık ve enfeksiyonlar. BUHASDER 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri

Sempozyumu Özdere-İzmir. 25-29.10.2013. Poster sunusu

14. SEVİM E, DURAN A, ŞEN N, KASAPOĞLU F. Özel Bornova Şifa Hastanesi 2008-2012 Yılları

Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sonuçları. Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği 5. Tepecik

Enfeksiyon Günleri Sempozyumu,25-29 Ekim 2013, Özdere-İzmir, P-28

15. Duran A, Eskicioğlu F, Turan GA, Şen N, Gür EB, Tatar S. İzmir ve Manisa İllerinde Gebelerde

Toksoplazma Prevalansı. 11. TJOD (Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi ) ve 5. FGOM

(Mediterannean Federation of Obstetrics and Gynecology: Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve

Obstetrik Federasyonu) kongreleri, 15-19 Mayıs 2013, Antalya. EP-146.

16. Duran A, Şen N, Karaarslan S, Turan GA, Aktakka S, Atabay Hİ. Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hastanelerinde Servikal Smear Örneklerinde HPV DNA ve Sitolojik İnceleme Sonuçlarının

Değerlendirilmesi. XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014, Antalya, PS-350,

Kongre kitabı s:370-71

17. Aktakka S, Şen N, Duran A, Atabay Hİ. Şifa Üniversitesi Hastaneleri'nde Çeşitli Klinik

Örneklerden İzole Edilen Enterokok Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları. XXXVI. Türk

Mikrobiyoloji Kongresi. 12-16 Kasım 2014, Antalya. PS-094, Kongre kitabı s:197-98

18. FM Duran, D Ilgın, Karaali HK, Duran A, Şen N. Mikrobiyolojilaboratuvari çalişanlarinda iş

yeri ortaminda temel kas iskelet sistemi analizi. 20.Ulusal Ergonomi

Kongresi. 26-28 Eylül. 2014. Ankara, Sözel sunum.

19. Elmacı T, Duran A, Aktakka S, Ayhan FY, Apa H, Özkan İ, Aktürk E, Atabay Hİ. İnsan

Gastroenterit Olgularında Campylobacter Prevalansının Hızlı Antijen Testi Ve Kültür İle

Saptanması. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi. 18-22 Kasım 2015. Antalya. PS

20. Aktakka S, Duran A, Turan GA, Özkan İ, Şen N. Atabay Hİ. İnfertil Kadınlarda Toxoplasma

Gondii, Rubella Ve Cytomegalovirus Enfeksiyon Prevalansı. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Kongresi. 18-22 Kasım 2015. Antalya. PS6

8. İdari Görevler

TRANSFÜZYON MERKEZİ SORUMLULUĞU

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI SORUMLULUĞU

9. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLARI DERNEĞİ

 TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ

 İZMİR TABİPLER ODASI

 KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON DERNEĞİ

10. Ödüller

Grup ödülü: Duran A, Özkütük A, Ergör G, Bahar H, Abacıoğlu H, “ANTİ HCV EIA Test

Sonuçlarının Bildirilmesi İçin Önerilen Algoritma”. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 19-23

Eylül 2004, Kuşadası, Aydın, Sözel Sunum. Kongre Kitabı, S-1.8, s: 247

11. Projeler

1. ŞUBAP(ŞİFA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ) 11 Nolu Araştırma Projesi

(Proje yürütücüsü)

Proje Adı: Normal Ve Gastroenteritli İnsan Gaita Örneklerinden Campylobacter Türlerinin

İzolasyonu Ve Elde Edilen İzolatların PCR Teknikleri İle Tanımlanması

2. ŞUBAP Araştırma Projesi (Araştırmacı)

Proje Adı: Helicobacter pylori enfeksiyonunda tetrasiklin, amoksisilin, levofloksasin primer

direncinin fenotipik yöntemler ile, klaritromisin direncinin fenotipik ve genotipik yöntemler ile

araştırılması

3. 2209/A TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Yurt Içi Araştirma Projeleri Destek Programı(Araştırmacı)

Proje Adı: İzmir İlinde Gastroenteritli İnsan Gaita Örnekleriden Camplyobacter Türlerinin

İzolasyonu7

4. ŞUBAP Araştırma Projesi (Araştırmacı)

Proje Adı: Pseudomonas Aeruginosa Vb_Psa.Shis 1 Fajina Ve Antibiyotiklere Karşı Duyarliliklarinin

Belirlenmesi”

5. ŞUBAP Araştırma Projesi (Araştırmacı)

Proje Adı: Ankilozan Spondilitli hastalarda Serum ve Feçes Calprotectin Değerlerinin Hastalık

Parametreleri İle İlişkisinin İncelenmesi

12. KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR, KONGRE VE SEMPOZYUMLAR

1. 2nd Molecular and Diagnostic Microbiology Congress, April 21-25, 2002, Antalya.

2. 6. Türkiye AIDS Sempozyumu, 17-18 Ekim 2002, İzmir.

3. KLİMİK 2003 XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 30 Mart-

3 Nisan 2003, İstanbul.

4. 1. Ulusal Viroloji Kongresi, 21-25 Eylül 2003, Kuşadası, Aydın.

5. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 19-23 Eylül 2004, Kuşadası, Aydın.

6. Kalite Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri: ISO 9001:2000. 26-27. Mayis. 2005. İzmir.

7. VIII. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi. 12-16. Aralık. 2005. Antalya.

8. Kan ve Kan Ürünleri-Transfüzyon Uygulamaları Sempozyumu 15. Mart 2006. İzmir.

9. XI. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi. 3-7. Kasım 2008, Antalya.

10. I. ULUSAL Klinik Mikrobiyoloji Kongresi. 12-16. Kasım. 2011, Antalya.

11. XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 3-7. Kasım.2012, Kuşadası, Aydın

12. KLİMUD Sürekli Tıp Eğitimi/ Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri: Adnan Menderes

Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte “Olgularla Klinik Mikrobiyoloji: Solunum Yolu ve Kan

Steril Doku Örnekleri” 2013 Aydın

13. Şifa Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu’nun (ŞÜBAT) İbn-i Sina Projesi, 27 Nisan-25

Mayıs 2013, Şifa Üniversitesi, İzmir8

14. HPV ve Kanser Sempozyumu, 25. Nisan. 2014. Ankara

15. XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 12-16. Kasım.2014, Antalya

13. KURSLAR VE SERTİFİKALAR

1. Sterilizasyon ve Reuse kursu. 15-18 Mayıs 2003, İzmir.

2. Tıbbi Laboratuvarlarda standardizasyon ve kalite yönetimi. 24-25 Mayıs 2003, Best

Western, İzmir

3. Kalite Yönetim Semineri Kuruluş İçi Kalite Denetimi ISO 9001-2000 İzmir, 7-8 Nisan 2006

4. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı

Sertifikası: İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde uzman hekimlere yönelik

düzenlenen “Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitim Programı”nı başarı ile

tamamlayarak “Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikası”nı almaya hak kazanmıştır.

5. Otoimmun hastalıklarda Tanı yöntemleri- Otoantikorlar Uygulamalı Kursu . Antalya (Kasım

2011)

6. Şifa Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Paneli , İzmir 2011

7. Şifa Üniversitesi Eğitici Eğitimi Kursu İzmir (23-26 Ağustos 2013)

8. JCI (Joint Commission International) Hastane Akreditasyon Standartları Eğitimi, Şifa

Hastanesi, İzmir (Kasım- 2017)

.

f

E-Bülten